phone 3-20110811154955-000 091 309 5052  phone 3-20110811154955-000 01 / 309 6918 

              NOVO! Besplatni info telefon  0800 94 25

                D r a š k o v i ć e v a  5 ,   Z a g r e b

Like Facebook Autoškola trend   

Opće informacije

Za opće informacije o autoškoli, uključujući i prijavu, molimo da nas kontaktirate na:
info@autoskolatrend.hr
BESPLATAN INFO TELEFON 0800 94 25
+385 (9)1 3095 052
+385 (0)1 3096 918
Draškovićeva 5, 10 000 Zagreb
 
*Molimo Vas da nam sve žalbe ili eventualne primjedbe podnesete na E-mail: info@autoskolatrend.hr ili pisanim putem na adresu: Autoškola Trend, Draškovićeva 5, 10 000 Zagreb. Odgovoriti ćemo Vam u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas!

Ime i Prezime (*)
Molimo Vas unesite ispravno ime i prezime!
Email (*)
Molimo Vas unesite ispravnu email adresu!
Telefon/Mobitel (*)
Molimo Vas unesite ispravan telefon/mobitel!
Upit/Poruka (*)
Molimo Vas unesite ispravan upit/poruku!
(*)
Molimo Vas unesite ispravan broj!